Aankondiging Invordering

U heeft een betalingsachterstand die u ondanks herinneringen, aanmaningen en / of dwangbevelen van de Gemeente of het Waterschap niet heeft voldaan.  De invordering van de openstaande aanslag(en) is overgedragen aan Mandaatkracht. Wij hebben de opdracht gekregen, indien betaling uitblijft, invorderingsmaatregelen te treffen.

U dient het totaal openstaande bedrag, zoals genoemd in de brief, aan ons te voldoen. Kunt u het bedrag niet in een keer voldoen, dan kunt u contact met ons opnemen om een betalingsregeling af te spreken. Indien wij geen betaling en of reactie van u ontvangen zullen wij verdere invorderingsmaatregelen treffen.

Betalingen worden alleen geaccepteerd op bankrekening NL64RABO0137398336 t.n.v. Mandaatkracht onder vermelding van het kenmerk / dossiernummer op ons schrijven.

Voor al uw vragen dient u contact met ons op te nemen. Klik hier voor onze contact informatie.