Intrekking Uitstel of Regeling

U dient, indien u eerdere afspraak niet na kunt komen, altijd contact met ons hierover op te nemen om zo intrekking van het uitstel te voorkomen.

Het verleende uitstel of de betalingsregeling wordt door Mandaatkracht ingetrokken indien:
- u de betalingsregeling niet (volledig) bent nagekomen
- u niet voor de einddatum van uitstel heeft gereageerd

Na de intrekking van het uitstel dient u het (resterende) openstaande bedrag per direct te betalen. Betalingen worden alleen geaccepteerd op bankrekening NL64RABO0137398336 t.n.v. Mandaatkracht onder vermelding van het kenmerk / dossiernummer op ons schrijven.