Toelichting verschillende belastingsoorten

Gemeentelijke Belastingen
Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, zoals de straat, het riool en de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Het meeste geld ontvangt de gemeente van het Rijk. Maar daarmee kunnen niet alle voorzieningen en projecten bekostigd worden. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. De opbrengsten van sommige belastingensoorten gaan naar de algemene middelen. Dit betekent dat de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze de opbrengst gebruikt. Onroerende zaakbelasting is hier een voorbeeld van. De opbrengsten van andere belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, mag de gemeente alleen gebruiken voor de kosten die ze heeft gemaakt om de betreffende dienst te verlenen.

Waterschapsbelasting
Waterschappen ontvangen geen geld van het Rijk. Daarom mogen ze belastingen heffen om hun taken te bekostigen. Uw belastinggeld wordt onder andere gebruikt voor afvalwaterzuivering, het onderhoud van duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en waterkwaliteit.


Links in het menu kunt u meer toelichting vinden op de verschillende soorten gemeentelijke- en waterchapsbelastingen.