Veel gestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij neemt u dan contact op met ons.

Ik heb een schrijven ontvangen van Mandaatkracht maar heb een verzoek gedaan om schuldsanering.
Bij Mandaatkracht is niet bekend dat er een aanvraag schuldsanering is gedaan. U moet in dit geval zo snel mogelijk onze brief bespreken met de organisatie die uw aanvraag voor schuldhulpverlening in behandeling heeft. Er kan pas uitstel worden verleend na ontvangst van een offcieel schrijven en verzoek om opgave van de schuld door uw schuldhulpverlener.

Ik heb van de Gemeente of het Waterschap nooit eerder een schrijven ontvangen over de openstaande schuld.
Indien u bent verhuisd moet u ons bewijsstukken opsturen van uw inschrijving op het nieuwe adres bij de gemeente. Mandaatkracht controleert altijd de inschrijvingsdatum in het bevolkingsregister.

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de aanslag(en).
In het geval dat u bezwaar heeft gemaakt moet u ons een kopie opsturen van de ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Let op, bij parkeerbelasting schort uw bezwaar in de meeste gevallen de betalingsverplichting niet op.

De gemeente of het waterschap heeft aangegeven dat ik de openstaande aanslagen niet hoef te betalen.
Mandaatkracht kan de invordering alleen op stop zetten op verzoek van de opdrachtgever zelf.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd.
U moet een kopie van de ontvangstbevestiging van uw kwijtscheldingsverzoek aan ons opsturen.

Is een betalingsregeling mogelijk.
Een betalingsregeling is in de meeste gevallen nog mogelijk maar moet altijd eerst door Mandaatkracht worden beoordeeld. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Ik heb de aanslagen waarover ik een schrijven heb ontvangen reeds voldaan.
U moet in dit geval een kopie van uw betaalbewijs aan ons toe sturen. Dit kunt u doen per e-mail, per fax of per post.

Ik heb een betalingsregeling aangevraagd maar nog niets gehoord.
Mandaatkracht verstuurt altijd, per post of email, een bevestiging van de betalingsregeling. Is het inmiddels 4 weken na het indienen van uw verzoek om een betalingsregeling kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Ik heb een betalingsregeling aangevraagd maar er wordt niets van mijn rekening afgeschreven.
U moet er zelf voor zorgen dat de termijnbedragen van de afgesproken regeling tijdig worden voldaan. De termijnen staan genoemd in de ontvangstbevestiging die u van ons heeft ontvangen. De termijnbedragen worden niet automatisch van uw rekening geïncasseerd.

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening.
Het beslag op uw bankrekening kan alleen worden opgeheven door het volledige bedrag waarvoor beslag is te voldoen. U kunt ook bij uw bank verzoeken om een spoed / buitengerechtelijke verklaring, deze moet de bank per fax aan ons sturen. Het bedrag waarvoor beslag is gelegd wordt dan versneld door de bank overgemaakt waarna het beslag is opgeheven.

Er is beslag gelegd op mijn voorlopige teruggave.
Het beslag op uw voorlopige teruggave kan alleen worden opgeheven door het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd te voldoen.

Er is beslag gelegd op mijn loon / uitkering.
Het beslag op uw loon / uitkering kan alleen worden opgeheven door het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd te voldoen. Indien de beslagvrije voet door ons onjuist is vastgesteld moet u hierover contact met ons opnemen.

Er is beslag gelegd op mijn auto.
U kunt het afvoeren en de verkoop van uw auto alleen voorkomen door het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd te voldoen.

Er is een oranje wielklem op mijn auto geplaatst.
Er is beslag gelegd op uw auto, om het afvoeren van uw auto te voorkomen moet u direct contact opnemen met het telefoonnummer dat op de beslagsticker staat.